Rökmaskiner för räddningsutbildning och industriellt bruk
Användartips

Vid daglig användning

 • Läs bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk.
 • Värm maskinen till maxtemperatur innan den börjar användas. Det ger optimal rökgivning.
 • Använd endast Trainer Rökvätska.
 • Späd aldrig ut rökvätskan med vatten.
 • Täck inte över ventilationsgaller. Då kan värmesäkringan lösa ut.
 • Efter grundfyllning, använd maskinens timer-funktion vilket ger jämnast rökproduktion. T.ex 60 sek rök, 30 sek paus.

Om olika rökvätskor

 • Trainer rökvätska är bland de renaste på marknaden och skall användas i rökmaskiner avsedda för glykol-/vattenbaserad rökvätska. Den passar utmärkt i de flesta fabrikat av rökmaskiner. Fråga oss om du är osäker.
 • Använd Trainer Medium till övning i normaltempererade utrymmen. Använd Trainer Heavy till uppvärmda och råa utrymmen samt till ledningsinventering.
 • Använd inte rökvätskor av lågpriskvalitet - de innehåller ofta dietylenglykol (framkallar hjärtstillestånd) samt kranvatten (kalkar igen maskinens värmeblock).
 • Färgad rökvätska är parfymerad för att dölja skadligt innehåll. Skall ej användas.
 • Skaka om rökvätskedunken om den har stått länge. Glykolen sjunker till botten och ger då "blöt" rök.
 • Luktar rökvätskan fränt - ta den till återvinningsstationen. Hållbarhet för rökvätska är ca 2 år.

Förläng maskinens livslängd

 • Torka ren maskinen efter användning.
 • Transportera maskinen i transportlåda/flightcase (finns som tillbehör).
 • Använd endast Trainer Rökvätska.
 • Späd aldrig ut rökvätskan med vatten.
 • Använd rengörings-/lagringsvätska Pro Clean regelbundet (1 gång per månad).
 • Skall maskinen inte användas på länge - Kör maskinen med Pro Clean.
 • Lämna in maskinen till oss på service, gärna minst en gång per år om den används regelbundet.

Vid användning av rörsystem och fläkt

 • Se till att det finns en luftspalt på minst 100 mm mellan rökmaskinens rökutlopp och inloppet till röret.
 • Vid användning av slangadapter och rökslang blir spalten automatiskt.
 • Använd en radialfläkt av EX-typ där motorn inte kommer i kontakt med röken. Lindningarna i fläktmotorn tål inte glykolen i rökvätskan. En kanalfläkt håller bara en kort begränsad tid.
 • Led in röken i överkant av container om den är uppvärmd. Det ger oftast bäst resultat.

Användning i känsliga utrymmen

 • Om maskien skall anvädas i känsliga utrymmen kan man innan göra det s.k. kartongtestet. Värm maskinen helt, håll en kartongskiva ca 50 cm från utloppet och kör rök i 20 sek. Kartongen skall nu vara varm men inte blöt. Blir röken blöt, skaka om rökvätskan, kör ur maskinen och prova igen.
 • Använd Trainer Medium rökvätska i normaltepererade utrymmen som kontor, sjukhus, skolor etc.
 • Skaka om rökvätskan om den har stått länge. Glykolen tenderar att sjunka till botten på dunken.
 • Kontakta oss om röken ändå blir blöt. Maskinen kan behöva service.